Korzystając z artykułu proszę przeczytać Posłowie, zamieszczone na końcu publikacji "Schizoidalna struktura charakteru".

 

 okres rozwojowy: pierwsze 4 lata życia.

CHARAKTERYSTYCZNE PROBLEMY OBJAWIAJĄCE SIĘ W PROCESIE PSYCHOTERAPII:

 • intensywny lęk przed porażką, przegraną, byciem kontrolowanym, wykorzystanym lub ośmieszonym;
 • przejawiające się dojmujące poczucie wewnętrznej pustki, nudy i "nijakości" codziennego życia;
 • impulsywne epizody lekkomyślnych, niebezpiecznych zachowań, wystawiania się na ryzyko i nieliczenia się z zagrożeniem i konsekwencjami;
 • uzależnienie od intensywności, silnych doznań czy ekstremalnych wrażeń;
 • aspołeczne tendencje i zachowania, impulsywne odreagowywanie, konflikty z autorytetami, pracodawcami, możliwe konflikty z instytucjami społecznymi/państwowymi i systemem prawnym (zachowania przestępcze);
 • poczucie bycia uzurpatorem, odgrywania czegoś / bycia nieprawdziwym;
 • wiele płytkich relacji bez rzeczywistej intymności i zaufania, nieszczerość w kontaktach i związkach, mała zdolność tworzenia przyjaźni;
 • impulsywna seksualność i promiskuityzm (nieuporządkowane życie seksualne z licznymi partnerami, bez jakichkolwiek trwalszych więzi);
 • zaprzeczona emocjonalność własna, brak świadomości własnych uczuć.

 

CZYNNIKI ETIOLOGICZNE I HISTORIA:

 • oboje lub jedno z rodziców manipulowało, uwodziło lub seksualizowało dziecko; lub też dziecko używane było (czy to otwarcie, czy w sposób zawoalowany) do realizowania i podtrzymywania narcystycznego wizerunku własnego rodziców - dziecku wpojono w jaki sposób ma funkcjonować i zachowywać się by rodzice/rodzic czuł się dobrze sam z sobą i/lub mógł podtrzymywać swój wizerunek własny (np. "Moje dziecko jest takie ładne, kulturalne, zdolne, uprzejme, nad wiek dojrzałe etc. - proszę spojrzeć." /na moje dzieło/);
 • rodzice używali dziecka jako buforu, karty przetargowej lub amunicji przeciwko sobie nawzajem w swoich konfliktach małżeńskich/związkowych; dziecko było też nadmiernie angażowane w relacje małżeńskie swoich rodziców;
 • zaistniało odwrócenie ról w którym dziecko wmanewrowane zostało w przyjęcie emocjonalnej roli pseudo-rodzica swojego rodzica lub pseudo-małżonka rodzica przeciwnej płci - "Mały mężczyzna mamusi" / "Mała księżniczka tatusia";
 • jedno lub oboje rodzice wytwarzali w dziecku przekonanie o jego szczególności, ważności, wybitnej wartości i wyjątkowości, by później odrzucać je, ignorować lub być w inny sposób dla dziecka niedostępnym (częściej dotyczy to rodzica przeciwnej dziecku płci);
 • jedno lub oboje rodzice wchodzili w rywalizację, współzawodnictwo i konkurowali z dzieckiem, czując zagrożenie z powodu rzeczywistych lub wyimaginowanych sukcesów dziecka i eksploatowali dziecięcą słabość i zależność by zawstydzać/upokarzać, kontrolować i/lub pomniejszać dziecięcą pewność i wiarę w siebie;
 • dziecko było świadkiem zdarzeń których nie mogło intelektualnie zrozumieć ani zintegrować: aktów seksualnych dorosłych, gwałtownej przemocy, drastycznych wypadków, nadużyć fizycznych, psychicznych i werbalnych etc. i jednocześnie wmawiano mu, że nic się nie dzieje lub też dziecko zostało obwinione za sytuację/zdarzenie;
 • rodzic tej samej płci był znacząco nieobecny w życiu dziecka z powodu pracy, choroby, śmierci, rozwodu itp.

 

CECHY FIZYCZNE I KONDYCJA ENERGETYCZNA:

 • ciało wydaje się "zaprojektowane" by wywierać wrażenie i służyć jednemu z dwu celów: uwodzeniu lub dominowaniu. Ciało może w zasadzie przybierać rozmaite formy, zależnie od wizerunku z którym osoba z psychopatyczną strukturą charakteru identyfikuje się najbardziej i którym chciałaby emanować (np. "Jestem bardzo seksowna/powabna, nie sposób mi się oprzeć." / "Jestem, silnym, twardym mężczyzną/atletycznym macho." / "Jestem młodzieńczy i niewinny." etc.). Generalnie jednak, istnieją dwa główne typy charakterystyczne dla tej struktury charakteru: 
 • Typ psychopatyczny dominujący : z jakby "nadmuchaną" górną połową ciała - powiększona, zaokrąglona klatka piersiowa, szerokie ramiona, duża głowa, przy jednocześnie niewielkiej i mało ruchomej miednicy i szczupłych nogach (zwłaszcza łydki); 
 • Typ psychopatyczny uwodzący : z jakby "wypełnionym" obszarem miednicy (ale niewrażliwy na czucie w tym obszarze), z szerokimi biodrami i nadmierną elastycznością (giętkością) pleców, przy jednocześnie mniejszym i słabiej rozwiniętym obszarze klatki piersiowej;
 • występować też może rozdźwięk w budowie ciała i głowy (np. dojrzałe ciało z dziecięcą twarzą i głową; lub na odwrót). To oddzielenie ciała od głowy spowodowane jest ogromnym napięciem mięśniowym obszaru podstawy czaszki i obszaru obręczy barkowej, co utrzymuje głowę sztywno na karku (by nigdy nie stracić głowy :) ;
 • oczy (spojrzenie) jest doładowane energetycznie. U typu dominującego spojrzenie wydaje się być penetrujące, często bezpośrednie. U typu uwodzącego spojrzenie może być miękkie, przebiegłe, intrygujące lub rozmarzone;
 • ramiona mogą mieć ograniczoną ruchomość i odstają od ciała (z powodu wzdęcia klatki piersiowej i napięć mięśniowych obszaru obręczy barkowej);
 • stopy mogą być małe i jakby "oderwane od ziemi"; nogi (uda i łydki) mogą być chude i krótkie mimo rozbudowanej (ciężkiej) górnej połowy ciała - duży tors utrzymywany na wątle wyglądającej podporze nóg;
 • kręgosłup w strukturze psychopatycznej dominującej posiada ograniczoną ruchomość (i może być zlany); często zdarzają się tu krzywizny kręgosłupa;
 • z powodu sporej niewrażliwości na bodźce płynące z ciała (czyli braku odczuwania; od takiego klienta w terapii czasem usłyszymy: "Mnie nigdy nic nie boli.", "Mi nigdy nie jest zimno.", "Jak się nie zleję siódmym potem, to w ogóle nie czuję, że było warto." itp.), choroby fizyczne często nie są odczuwane i uświadomione i manifestują się na późniejszych etapach życia (osoby z tą strukturą charakteru opowiadają w terapii, że "nagle posypali się zdrowotnie", czyli przekroczyli limit wytrzymałości ciała, nie czując tego limitu, ani procesu działania ponad własne siły). Charakterystycznie problemy zdrowotne obejmować mogą: schorzenia bioder, prostaty, wszelkich dolegliwości związanych z obszarem miednicy lub problemy z sercem;
 • ciało jest silnie doładowane energetycznie, jednak z usztywnieniem w obszarach koncentracji tej energii; (w literaturze anglojęzycznej używa się zwrotu "displaced" w opisie i odniesieniu do ładowania energetycznego ciała u osób z psychopatyczną strukturą charakteru);
 • energia w ciele jest skierowana ku górze, do górnej połowy ciała i wydaje się w tej strukturze niezwykle słabo przepływać w dół, w stronę genitaliów i ugruntowania.

 

 

 

"Ja robię swoje i ty robisz swoje.
Nie jestem na świecie po to,
by spełniać twoje oczekiwania,
a ty nie jesteś po to, żeby spełniać moje.
Ty jesteś ty, ja jestem ja.
Jeśli się spotkamy, to wspaniale.
Jeśli nie, to trudno."

Frederick Perls

 

"Nie jestem na świecie, by spełniać twoje oczekiwania,
ale jestem, aby utwierdzać cię
w twym niepowtarzalnym ludzkim istnieniu,
(…)
Miast biernie czekać, co mi się przydarzy, mogę świadomie kształtować zdarzenia."

Walter Tubbs