Korzystając z artykułu proszę przeczytać Posłowie, zamieszczone na końcu publikacji "Schizoidalna struktura charakteru".

 

 okres rozwojowy: pierwsze 4 lata życia.

CHARAKTERYSTYCZNE PROBLEMY OBJAWIAJĄCE SIĘ W PROCESIE PSYCHOTERAPII:

 • intensywny lęk przed porażką, przegraną, byciem kontrolowanym, wykorzystanym lub ośmieszonym;
 • przejawiające się dojmujące poczucie wewnętrznej pustki, nudy i "nijakości" codziennego życia;
 • impulsywne epizody lekkomyślnych, niebezpiecznych zachowań, wystawiania się na ryzyko i nieliczenia się z zagrożeniem i konsekwencjami;
 • uzależnienie od intensywności, silnych doznań czy ekstremalnych wrażeń;
 • aspołeczne tendencje i zachowania, impulsywne odreagowywanie, konflikty z autorytetami, pracodawcami, możliwe konflikty z instytucjami społecznymi/państwowymi i systemem prawnym (zachowania przestępcze);
 • poczucie bycia uzurpatorem, odgrywania czegoś / bycia nieprawdziwym;
 • wiele płytkich relacji bez rzeczywistej intymności i zaufania, nieszczerość w kontaktach i związkach, mała zdolność tworzenia przyjaźni;
 • impulsywna seksualność i promiskuityzm (nieuporządkowane życie seksualne z licznymi partnerami, bez jakichkolwiek trwalszych więzi);
 • zaprzeczona emocjonalność własna, brak świadomości własnych uczuć.

 

CZYNNIKI ETIOLOGICZNE I HISTORIA:

 • oboje lub jedno z rodziców manipulowało, uwodziło lub seksualizowało dziecko; lub też dziecko używane było (czy to otwarcie, czy w sposób zawoalowany) do realizowania i podtrzymywania narcystycznego wizerunku własnego rodziców - dziecku wpojono w jaki sposób ma funkcjonować i zachowywać się by rodzice/rodzic czuł się dobrze sam z sobą i/lub mógł podtrzymywać swój wizerunek własny (np. "Moje dziecko jest takie ładne, kulturalne, zdolne, uprzejme, nad wiek dojrzałe etc. - proszę spojrzeć." /na moje dzieło/);
 • rodzice używali dziecka jako buforu, karty przetargowej lub amunicji przeciwko sobie nawzajem w swoich konfliktach małżeńskich/związkowych; dziecko było też nadmiernie angażowane w relacje małżeńskie swoich rodziców;
 • zaistniało odwrócenie ról w którym dziecko wmanewrowane zostało w przyjęcie emocjonalnej roli pseudo-rodzica swojego rodzica lub pseudo-małżonka rodzica przeciwnej płci - "Mały mężczyzna mamusi" / "Mała księżniczka tatusia";
 • jedno lub oboje rodzice wytwarzali w dziecku przekonanie o jego szczególności, ważności, wybitnej wartości i wyjątkowości, by później odrzucać je, ignorować lub być w inny sposób dla dziecka niedostępnym (częściej dotyczy to rodzica przeciwnej dziecku płci);
 • jedno lub oboje rodzice wchodzili w rywalizację, współzawodnictwo i konkurowali z dzieckiem, czując zagrożenie z powodu rzeczywistych lub wyimaginowanych sukcesów dziecka i eksploatowali dziecięcą słabość i zależność by zawstydzać/upokarzać, kontrolować i/lub pomniejszać dziecięcą pewność i wiarę w siebie;
 • dziecko było świadkiem zdarzeń których nie mogło intelektualnie zrozumieć ani zintegrować: aktów seksualnych dorosłych, gwałtownej przemocy, drastycznych wypadków, nadużyć fizycznych, psychicznych i werbalnych etc. i jednocześnie wmawiano mu, że nic się nie dzieje lub też dziecko zostało obwinione za sytuację/zdarzenie;
 • rodzic tej samej płci był znacząco nieobecny w życiu dziecka z powodu pracy, choroby, śmierci, rozwodu itp.

 

 

 

 

"Ja robię swoje i ty robisz swoje.
Nie jestem na świecie po to,
by spełniać twoje oczekiwania,
a ty nie jesteś po to, żeby spełniać moje.
Ty jesteś ty, ja jestem ja.
Jeśli się spotkamy, to wspaniale.
Jeśli nie, to trudno."

Frederick Perls

 

"Nie jestem na świecie, by spełniać twoje oczekiwania,
ale jestem, aby utwierdzać cię
w twym niepowtarzalnym ludzkim istnieniu,
(…)
Miast biernie czekać, co mi się przydarzy, mogę świadomie kształtować zdarzenia."

Walter Tubbs